Televizorių g. 4, Šiauliai

Nuotekų įrenginiai

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms! Nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, užtraukia baudžiamąją atsakomybę!

Skaičiuoti kainą

Biologinių buitinių nuotekų valymo įrenginių PROJEKTAVIMAS, MONTAVIMAS, TECHNINIS APTARNAVIMAS visoje Lietuvoje!

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai skirti valyti buitines nuotekas, susidarančias virtuvės, vonios, WC ir kitose panašios paskirties patalpose. Buitinių nuotekų valymo įrenginyje vyksta biologinis nuotekų valymo procesas, labai artimas gamtoje vykstančiam natūraliam irimo procesui. Tai šiuolaikiškas ir praktiškas pasirinkimas tvarkyti buitines nuotekas:

 • Ekologiškas nuotekekų valymo būdas
 • Išvaloma daugiau nei 99,5% teršalų
 • Išvalytas vanduo skaidrus ir bekvapis
 • Minimalios el. energijos sąnaudos, tylus veikimas
 • Paprasta eksploatacija

Biologiniam nuotekų valymui pasitelkiami aerobiniai mikroorganizmai, besivystantys deguonimi prisotintoje aplinkoje. Nuotekoms maišantis su suslėgtu oru susidaro veiklusis dumblas (aerobinių mikroorganizmų ir nuotekų teršalų dalelės). Jo pagalba vyksta organinių medžiagų skaidymas į paprastesnius cheminius junginius, kurie virsta anglies dvideginiu ir vandeniu. Veikiamas gravitacijos jėgos veiklusis dumblas atsiskiria ir nusėda, o išvalytas vanduo vamzdžiu nuvedamos į išleidimo vietą. Suslėgtą orą reikalingos deguonies koncentracijos palaikymui tiekia orapūtė, komplektuojama su nuotekų valymo įrenginiu. Atsižvelgiant į projektuojamas montavimo sąlygas / išvalyto vandens išleidimo vietą, įrenginys gali būti komplektuojamas su nuotekų/vandens siurblinėmis, infiltracijos šuliniais ir kitais komponentais.

Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir veikliojo dumblo kiekis įrenginyje. Perteklinis dumblas šalinamas jį išsiurbiant mobiliomis siurbimo priemonėmis.

Nuotekų valymo įrenginys montuojamas vadovaujantis statinio techninio projekto reikalavimais, Statybos techninio reglamento (STR) nuostatomis, Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais principais bei atsižvelgiant į vietos savivaldos patvirtintuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose nustatytus sprendinius, aglomeracijų ribas. Įrenginio montavimo vieta parenkama taip, kad poveikis aplinkai būtų kiek galima mažesnis, taip pat užtikrinant patogų privažiavimą asenizacinei mašinai atlikti įrenginio techninį aptarnavimą.

Įrenginio montavimo ypatumai priklauso nuo konkrečios vietos gamtinių sąlygų, todėl statinio techninį projektą turi peržiūrėti bei statybos darbų ypatybes įvertinti kvalifikuoti specialistai. Patikėkite šią užduotį mums!

Savo klientams siūlome kokybiškus, sertifikuotus biologinius nuotekų valymo įrenginius: Walis, Feliksnavis, Buiteka, August, Švaistė, Biomax, Traidenis ir kt., suteikiame ilgalaikes garantijas tiek įrangai, tiek montavimo darbams! Visi įrenginiai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento normatyvus azoto bei fosforo šalinimui iš buitinių nuotekų.

Paslaugos sudedamosios:

 • veikliojo dumblo nusistovėjimo kiekio išmatavimas
 • nuotekų įtekėjimo/ištekėjimo patikra
 • perteklinio dumblo šalinimas
 • įrangos plovimas aukšto slėgio vandens srove, valymas šepečiais
 • aeratorių plovimas aukšto slėgio vandens srove / keitimas
 • įrangos užpildymas vandeniu
 • erliftų veikimo patikra / reguliavimas
 • aktyviojo dumblo pildymas
 • orapūtės veikimo patikra
 • orapūtės membranų keitimas, orapūtės remontas
 • infiltracinių šulinių plovimas / valymas
 • kitų netinkamo įrangos funkcionavimo priežasčių / gedimų identifikavimas bei šalinimas.
 • Atsižvelgiant į buitinių nuotekų valymo įrenginio gamintojo instrukcijoje/techniniame pase nustatytus reikalavimus, būtina periodiškai atlikti įrangos techninio aptarnavimo darbus.

  Įrengimo procesas

  1. Pirminis, arba mechaninis valymas

   Tai stambių neištirpusių, nusėdančių medžiagų, tepalų, smėlio, riebalų pašalinimas sietais, grotomis, nugriebimas iš paviršiaus.

  2. Antrinis valymas

   Skaityti plačiau

  3. Tretinis valymas

   Skaityti plačiau

  4. Likutinio valymo proceso produkto, nuotekų dumblo, apdorojimas

   Skaityti plačiau

  Pildyti užsakymo formą

  Nerandate ieškomo atsakymo?

  Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais – jie mielai pagelbės ir atsakys į bet kurį jums kylantį klausimą.

  Kuo skiriasi biologinis ir biocheminis nuotekų valymas?

  Biologinis nuotekų valymo procesas yra skirtas itin natūralioms nuotekoms apdirbti, kuriose nedaug cheminių priemaišų. Į biologinio valymo įrangą draudžiama pilti aliejų, riebalus (galima tik tiek, kiek natūraliai patenka indų plovimo metu), chemines medžiagas (lakus, dažus, balinančias medžiagas, medžiagas turinčias chloro), negalima pilti paviršinių nuotekų nuo stogo ar iš kiemo, vandens iš baseino (gali sutrikdyti hidraulinį sistemos veikimą). Visu įrenginio naudojimo laikotarpiu reikia stengtis nepadauginti buitinės chemijos, kuri gali suardyti natūralią aktyviojo dumblo ir mikroorganizmų ekosistemą ir neapkrauti įrenginio itin dideliais nuotekų kiekiais, nes didelis vandens kiekis gali išplauti aktyvųjį dumblą iš sistemos. Todėl dažniausiai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai pasirenkami nedideliems namų ūkiams, kur didžiąją dalį nuotekų sudaro vonios kambarių, tualetų ar virtuvių nuotekos, jose visiškai nėra, arba yra itin mažai cheminių medžiagų. Dažniausiai tai ne didesni nei keturių asmenų namų ūkiai.

  Nuotekų įrenginiai

  Kaip apskaičiuoti įrenginio galią ir kt. informaciją?

  Nuo ko gali priklausyti kaina?

  Kriterijai Galia ar kt. informacija
  Nuotekų tipo ir dydžio Nuotekų įrenginiai gali būti įvairių tipų, pvz., nuotekų valymo įrenginiai, septikai, infiltraciniai laukai, sąvartynai ir kt. Kiekvieno tipo nuotekų įrenginys turi savo montavimo reikalavimus ir kainą.
  Nuotekų kiekis Kaina priklauso nuo to, kiek nuotekų turės būti tvarkomos. Didžiau kiekiai gali reikalauti didesnių ir brangesnių įrenginių.
  Medžiagos ir komponentai Kaina priklauso nuo naudojamų medžiagų ir įrenginių komponentų kokybės. Aukštesnės kokybės medžiagos gali padidinti išlaidas, bet užtikrinti ilgaamžiškumą ir efektyvumą.

  Užsakymo forma

  Užpildykite informaciją ir mes jums atsiųsime pasiūlymą!